Molitev IV

Gospod Jezus, daj
da bo moja vest prema kot visoka smreka,
ki se dviga proti nebu;
da bo moja velikodušnost kot studenec,
ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa;
da bo moja duša kristalno čista kot potoki,
ki jih rode brezmadežni snegovi;
da bo moja volja kot granit,
ki se nikdar ne okruši;
da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah
Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor;
da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem.
In tako bodo vedno!