O veji IV

Četa je skupina izvidnikov in vodnic, razporejenih v vode, ki deluje po metodi prilagojeni njihovi starosti in njihovim potrebam. Vsaka četa ima svoje ime, ki predstavlja nekaj, kar je vsem skupno, kar jih povezuje, kar je značilno v njihovem okolju. Simboli čete so še zastava čete, ki jo četa izobeša na skupnih aktivnostih, himna čete, zlata knjiga čete in ostale stvari, ki so del tradicije čete. Četa je element sovzgoje, saj se izvidniki in vodnice v njej povezujejo in dobivajo občutek pripadnosti.