Sveti Jurij

Jurij je bil vojščak višjega rodu, doma iz Kapadokije in je živel v 4. stoletju. Najbolj znana legenda o Juriju je iz srednjeveške knjige Legenda aurea. Po njej naj bi Jurij izhajal iz imenitne družine. Bil je vojak. Takrat je deželo obvladoval zmaj, ki so mu morali vsak dan žrtvovali dve ovci, da so ga pomirili. Ko je zmanjkalo ovc, je zahteval človeške žrtve. Žreb, ki naj bi določil prvo žrtev, je izbral kraljevo hčer in ta se je oblekla v nevestina oblačila. Tedaj je Jurij s sulico napadel zmaja, ga ranil in pripeljal pred ljudstvo. Obljubil je, da go bo ubil, če se mu bodo vsi pustili krstiti. Ko sta se ljudstvo in kralj s tem strinjala, je Jurij ubil zmaja, potem pa krstil petnajst tisoč ljudi.

Preganjalci kristjanov so leta 305 Jurija ujeli. Vsa mučenja je prestal brez poškodb. V srednjem veku, ko je njegovo ime prišlo v Evropo, so ga zelo častili, vendar ne zaradi mučeništva, ampak zaradi njegovega junaštva. Zato je postal tudi zavetnik mnogih dežel in mest.