Vodi

Vod je metodološki pripomoček, s pomočjo katerega četovodja skupaj z vodnikom usmerja četo ter vzgaja izvidnike in vodnice. Sestavlja ga 4 do 8 fantov ali deklet, ki so ločeni po spolih. Vsak vod si izbere ime, ponavadi je to žival, ki predstavlja lastnosti (vseh) članov voda (orli, želvaki, pande, levinje …). Ta žival je ponos voda in je upodobljena na vodovi zastavici. Če vod izgubi zastavico, izgubi čast in zato mora zastavico odkupiti. Kasneje se ime voda prenaša iz generacije v generacijo in postane tradicija. Tradicija je za vod (in za četo nasploh) zelo pomembna, vsak vod ima svoje običaje, npr. sprejem novih članov, pisanje vodovega dnevnika. Vsak član voda ima pomembno in odgovorno funkcijo. Običajne funkcije so: vodnik, podvodnik, gospodar, kuhar, zastavonoša, bolničar, zabavnež, duhovnež … Vod se srečuje vsaj enkrat tedensko, program srečanja pripravita vodnik in podvodnik s pomočjo četovodje.