Molitev PP

Gospod,
uči me velikodušnosti, 
da ti bom služil/a, kakor zaslužiš, 
da bom dajal/a, ne da bi štel/a, 
da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane, 
da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka, 
da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge hvale kakor zavest, da vršim Tvojo voljo. 
Amen.